საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

თანამშრომლების საკონტაქტო ინფორმაციათანამდებობა


   
სახელი, გვარი  ტელეფონი საგანგებო და სრულუფლებიანი         
 ელჩი       

       

 იოსებ ჩახვაშვილი
+98 21 22782386     
+98 21 22782389
+98 21 22764129


 უფროსი მრჩეველი რუბენ მორგოშია+98 21 22782386
+98 21 22782389
+98 21 22764129

 მრჩეველიგიორგი სახლთხუციშვილი            

      
 
+98 21 22782386
+98 21 22782389
+98 21 22764129

 ვიცე-კონსული ზაზა ნადირაძე+98 21 22782386
+98 21 22782389
+98 21 22764129

 ფინანსური მენეჯერი თეიმურაზ ნიკოლაიშვილი+98 21 22782386
+98 21 22782389
+98 21 22764129

 რეფერენტი მაკა ნათაძე+98 21 22782386
+98 21 22782389
+98 21 22764129