საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

თანამშრომლების საკონტაქტო ინფორმაციათანამდებობა   სახელი, გვარი
 ტელეფონი

საგანგებო და სრულუფლებიანი         
ელჩი 
იოსებ ჩახვაშვილი
+98 21 22782386     
+98 21 22782389
+98 21 22764129
უფროსი მრჩეველი საბა ქერდიყოშვილი +98 21 22782386
+98 21 22782389
+98 21 22764129
მრჩეველი
გიორგი სახლთხუციშვილი          +98 21 22782386
+98 21 22782389
+98 21 22764129
ფინანსური მენეჯერი
თეიმურაზ ნიკოლაიშვილი +98 21 22782386
+98 21 22782389
+98 21 22764129

რეფერენტი
მაკა ნათაძე
+98 21 22782386
+98 21 22782389
+98 21 22764129