საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

თანამშრომლობის სფეროები:

  • მუდმივი პოლიტიკური დიალოგი ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატებში
  • თანამშრომლობა ენერგეტიკის სფეროში - საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია ირანთან, როგორც ენერგომატარებლების ალტერნატიულ მომწოდებელთან თანამშრომლობა
  • თანამშრომლობა ტრანსპორტის სფეროში - საქართველოსათვის მნიშვნელოვანია ქვეყნის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის დივერსიფიკაცია
  • ირანი საქართველოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სავაჭრო პარტნიორია. ქვეყნებს შორის ფუნქციონირებს ერთობლივი სამთავრობათაშორისო ეკონონომიკური კომისია
  • თანამშრომლობა განათლების და მეცნიერების სფეროში
  • თანამშრომლობა საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში.

ეკონომიკური თანამშრომლობა

სავაჭრო ბრუნვა 2000-2006 წლებში (ათასი აშშ დოლარი):

წელი

ექსპორტი

იმპორტი

2000

6,801.5

5,879.8

2001

4,311.4

6,315.3

2002

3,316.4

8,096.8

2003

3,426.3

6,995.7

2004

4,500.7

15,157.9

2005

4,681.2

25,999.8

2006

2,699.4

40,301.8