საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

სამართლებრივი ბაზა

ორ ქვეყანას შორის ხელმოწერილია 47 დოკუმენტი, მათ შორის:

ხელშეკრულება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ირანის ისლამური რესპუბლიკის მთავრობას შორის საჰაერო ტრანსპორტის სფეროში

შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკასა და ირანის ისლამურ რესპუბლიკას შორის ინვესტიციების ურთიერთწახალისებისა და დაცვის შესახებ

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ირანის ისლამური რესპუბლიკის მთავრობას შორის ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და შემოსავლებსა და კაპიტალზე გადასახადის გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ

შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ირანის ისლამური რესპუბლიკის მთავრობას შორის სავაჭრო-ეკონომიკური და სამეცნიერო-ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ

შეთანხმება სავაჭრო თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს მთავრობასა და ირანის ისლამური რესპუბლიკის მთავრობას შორის.

ბმული:

ირანის ისლამური რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო: http://www.mfa.gov.ir