საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

მდებარეობა: ქ. თეირანი, ირანის ისლამური რესპუბლიკა
მისამართი
: №92, გოლესთანის მე-2 ქუჩა, ფასდარანის გამზირი
კოდი:
+ 98 21
ტელეფონი: 22 76 41 29;  22 78 23 89;  22 78 23 86 
ფაქსი
: 22 54 26 92
E-mail: tehran.emb@mfa.gov.ge
საკონსულოს e-mail
: tehran.con@mfa.gov.ge
სამუშაო საათები: 9:00-18:00